RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

  • 6.45 - 8.00  Zajęcia opiekuńcze
  • 8.00 - 9.30  Zabawy indywidualne zgodnie zainteresowaniami dzieci
  • 9.30 -10.30  Zajęcia tematyczne zgodnie z miesięcznym planem pracy świetlicy szkolnej (w tym też prace plastyczno-techniczne)
  • 10.30 - 11.30  Gry i zabawy edukacyjne
  • 11.30 – 13.00 Zabawy w grupach ( w tym też oglądanie bajek i filmów, wykonywanie prac plastycznych, zabawy na szkolnym podwórku)
  • 13.00 – 14.00 Zajęcia edukacyjne (odrabianie pracy domowej, nauka własna, czytanie, zabawy z ortografią) oraz zajęcia tematyczne zgodnie z miesięcznym planem pracy świetlicy szkolnej
  • 14.00-15.30 Gry i zabawy świetlicowe, zabawy indywidualne zgodne z zainteresowaniem dzieci

 

* W zależności od potrzeb plan może ulegać zmianom w ciągu dnia